#

اخذ اقامت و اجازه کار آلمان

#

در سال های اخیر آلمان که یکی از صنعتی ترین کشور های جهان بوده است و به دلیل کمبود نیروی کار ماهر اقدام به جذب نیروی کار خارجی کرده است. خصوصاً در سال 2021 این نیاز بیشتر شده است، از این رو قوانین ویزای کار آلمان 2021 آسان تر شده است. شرایط مهاجرت کاری به آلمان از طریق ویزای کار و ویزای جستجوی کار برای ایرانیان فراهم است و از طریق کار در آلمان امکان درخواست اقامت دائم وجود دارد.
شرایط احراز فردی:
1. داشتن مدرک دانشگاهی یا مدرک فنی¬حرفه¬ای
2. داشتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای معتبر آلمانی
3. حداقل یک سال سابقۀ شغلی مرتبط با پشنهاد کار دریافت شده و مدرک تحصیلی/فنی
4. دانش زبان در سطح B1 برای اکثر مشاغل (C1 برای پزشکان)

شزایط برنامه: روند این برنامه به این ترتیب است که متقاضی با دریافت یک پیشنهاد کار واقعی از یک کارفرمای معتبر آلمانی، وارد پروسۀ دریافت ویزا می¬شود و بعد از آن با کارفرمای مربوطه قرارداد کاری امضاء می¬نماید. پس از طی شدن مراحل اداری و در صورت تأیید شدن مدارک و درخواست شخص توسط ادارۀ مهاجرت آلمان، اجازۀ اقامت دو ساله¬ای به همراه مجوز کار برای ایشان صادر می شود.
شایان ذکر است این ویزا برای یک دورۀ 5 ساله قابل تمدید بوده و در این مدت همسر و فرزندان متقاضی از مزایای اقامت این کشور بدون هیچ محدودیتی برای کار یا تحصیل کار و تحصیل بهره¬مند خواهند بود.
سخت¬ترین مرحلۀ این برنامه (با توجه به سیستم خاص اداری کشور آلمان و زبان رایج این کشور) نحوۀ تنظیم رزومه و دریافت پیشنهادکاری است که جای نگرانی ندارد؛ زیرا این مجموعه مفتخر است تا با تکیه بر منابع گسترده و تخصص مرتبط خود، متقاضیان عزیز را در این مسیر یاری برساند.