#

اخذ ویزای تحصیلی

#

ویزای تحصیلی، همان طور که از اسم آن پیداست، پیگیری آموزش و پرورش در کشور مقصد است. برای اخذ ویزای تحصیلی پذیرش از دانشگاه کشور مقصد بسیار مهم است. هر کشوری با توجه به قانون مهاجرت خود، هزینه های متفاوتی را برای اخذ ویزای تحصیلی درخواست می کنند.
ویزای دانشجویی، به دانشجویان این اجازه را می دهد که برای مدت ۱۲ ماه و یا بیشتر در خارج از کشور خود تحصیل کنند. با افزایش سریع آموزش بین المللی، دانشجویان بیشتری به دنبال تحصیل در کشور های خارجی هستند و بسیاری از آن ها، تحصیل در خارج از کشور را، برای اقامت دائم در آن کشور در نظر می گیرند.

:هزینه اخذ ویزای تحصیلی
هزینه ویزای تحصیلی هر کشور را وزارت امور خارجه آن کشور تعیین می کند. به طور مثال، هزینه ویزای تحصیلی کشور‌های حوزه شینگن، ۱۲۲ یورو می باشد و این هزینه در سفارت خانه کشور مقصد پرداخت می شود.
مدارک لازم اخذ ویزای تحصیلی:
هر کشوری، بسته به قوانین مهاجرتی خود، لیست خاصی از اسناد را برای اخذ ویزای تحصیلی از متقاضیان درخواست می کند. با این حال، یک سری مدارک را، به عنوان لیست عمومی مدارک ویزای تحصیلی می دانند که شما مطمئنا به آن ها نیاز دارید.
پاسپورت های جدید و قدیم
ترجمه شناسنامه متقاضی
ترجمه شناسنامه والدین
صورت حساب بانکی 3 ماهه + تمکن به زبان لاتین فقط در بانکهای پاسارگاد یا پارسیان که مبلغ مورد نظربه مدت 28 روز باید در حساب باشد
. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی
ترجمه کارنامه 3 سال آخر
مدرک زبان IELTS ( اگر بالای 18 سال باشد.) ترجمه رضایت نامه محضری از والدین بابت خروج از کشور ( اگر زیر 18 سال باشد .)
ترجمه تعهدنامه محضری از والدین جهت تامین مخارج تحصیل
ترجمه نامه قیم در انگلیس ( اگر زیر 18 سال باشد .)
پذیرش از دانشگاه مربوطه (CAS)